section-cb43844
Design studio
Karina Zehirli Boyası Nedir?

Karina Boyası

Karina teknenin sürekli su ile temas edilen bölümüne verilen isimdir. Sürekli tuzlu suyun etkisine maruz kalan teknenin karina bölgesini boyamada antifouling (zehirli) isimli boyalar kullanılır.

Neden antifouling (zehirli) boya kullanılır?

Denizde yaşayan canlıların bir kısmı hayatını sürdürebilmek için sert bir yüzeye tutunmak zorundadır. Gemi karinası gibi sert bir yüzey bu canlılar için uygun bir ortamdır. Bitki ve hayvanların burada yerleşmelerine fouling denir.

Antifouling boyaların ana reaksiyonu, teknenin karinasında kirlenme (fouling) oluşturan organizmaların çökmesini önlemektir. Fouling, sacı pürüzlendirerek suyun sürtünme etkisini arttırır. Sürtünme etkisinin artması yakıt sarfiyatını arttırırken teknenin hızını düşürür.

Bu yerleşme eğer midye ve diğer sert kabuklu hayvanlardan oluşursa bunlar boya filmini tahrip ederek çıplak metalin ortaya çıkmasına ve korozyona sebep olurlar. Eğer birikintiler yosun ve diğer bitkisel kirliliği de içeriyorsa bu durumda hem bitkisel hem de hayvansal kirlenmeden oluşan ve sakal olarak adlandırılan büyük bir tabaka oluşur.

Karinadaki bu tabaka sürtünme direncini artırarak tekne hızını azaltır ve yakıt sarfiyatını artırır. Bu bakımdan zehirli boyanın fonksiyonu çok önemlidir.

Boyadaki zehirli madde organizmanın embriyosunun yüzeye yapışmasına engel olmalıdır. Foulingi kontrol altında tutmak için antifouling boyalarda deniz canlılarının gelişmesini önleyen veya onları öldüren kimyasal maddeler bulunmaktadır.

Who we are
http://shineyacht.com/wp-content/uploads/2022/02/6-500x500.jpg
http://shineyacht.com/wp-content/uploads/2022/02/10-500x500.jpg

Anti-Fouling(zehirli) Boya

Zehirli boyalar deniz suyu ile kimyasal reaksiyona girerek kontrollü bir şekilde eriyen boyalardır. Bir zehirli boyanın performansını belirleyen en önemli unsur reçine yapısı ve biosid denilen yosun ve diğer canlı oluşumlarını önleyen ajanlardır.

Boya filmi deniz suyu ile reaksiyona girerek yumuşar ve seyir esnasındaki sürtünme ile yumuşayan tabaka yavaş yavaş erir ve boya filmi içindeki biyosidler yüzeye çıkarak zehir etkisi oluşturur. Eğer tekneler seyir yapmaz ise zehirli boyanın da koruması beklediği yerde eridiği kadar olur. Boya filmi içinde kalan ajanlar yüzeye çıkamazlar ve kirlenme başlar.

 Antifouling boyalar sadece kirliliği önlemekle kalmaz, yüzey dokusunu da güçlendirirler. 4000‟den fazla deniz kirliliği türü olduğundan antifouling boyalar gemi yüzeyini canlılardan korumak için iyi özelliklere sahip olmalıdırlar.

Anti-fouling boyalar arasında; kendi kendini temizleyen kopolimerler, bakır içerikli antifouling boyalar, fouling salınımlı antifouling boyalar, tributilin (TBT) içermeyen SPC boyalar, tributilin içermeyen kendisini temizleyen hibrit boyalar sıralanabilir.

 Zehirli boyalar, deniz suyunda eriyebilen biosid maddelerini kontrollü olarak suya vermeye çalışırlar. Eğer verilme hızı çok yüksekse boya ömrü kısa olur, az ise boya etkili olmaz. Bu hız kullanılan reçineye göre de değişir.

Zehirli maddenin erime miktarına etki eden faktörler

  • Sıcaklık, tuzluluk ve deniz suyunun pH değeri,
  • Su akımının hızı,
  • Astar ve antikorozif boyanın tipi,
  • Fouling tabakasının etkisi,
  • Zehirli boya filminin kalınlığı sıralanabilir.

Bakır bazlı karina boyaları

 Yalnız denizde yaşayan organizmalar hayvanlara (midye vb) karşı etkilidir. Bitki öldürücüler de eklenerek florada da etkili hale getirilebilir.

Kalay içermeyen karina boyaları

Kalay içeren antifouling boyanın deniz ekosistemlerine verdiği kalıcı zararlar belirlenmiş ve bu nedenle başta Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından kullanımına kısıtlama ve yasaklar getirilmiştir. Bu nedenle kalay içermeyen boya kullanmamız gerekmektedir.

 Kalay içermeyen karina boyası foulinge karşı çok etkili değildir, bu nedenle sık sefer yapmayan gemiler için kullanılması uygundur.

tr_TRTurkish
Whatsapp
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?